Προϊόντα

αγροτικά προϊόντα

  • Φυτά μεγάλης καλλιέργειας
  • Δέντρα
  • Καλλωπιστικά
  • Αμπέλι
  • Είδη κήπου
  • Φυτά λαχανοκομίας
  • Γεωργικά μηχανήματα
  • Λιπάσματα
  • Φυτοφάρμακα
  • Κτηνοτροφικά φυτά


Βαμβάκι

βαμβάκι

Το βαμβάκι καλλιεργείται από προϊστορικούς χρόνους. Αναπτύχθηκε σε δυο περιοχές εντελώς διαφορετικές και πολύ μακριά γεωγραφικά η μια από την άλλη : στην Ινδία και στην Αμερική. Παρόλα αυτά πολλές ενδείξεις δείχνουν ότι το βαμβάκι κατάγεται από την Ινδία. Στην Ελλάδα το έφεραν οι φοίνικες το 2ο π.Χ. αιώνα. Οι αρχαίοι συγγραφείς αναφέρονταν σε αυτό με το όνομα βύσσος ή κάρπασο. το βαμβάκι που καλλιεργείται στην Ελλάδα ανήκει στο είδος gossypium hirsutum και είναι φυτό ετήσιο. Ιδανική θερμοκρασία φυτρώματος βρίσκεται μεταξύ 20-30 ⁰C. Το βαμβάκι, στην Ελλάδα, για να ολοκληρώσει τον κύκλο του από τη σπορά στη συγκομιδή χρειάζεται 170-210 μέρες ανάλογα τις επικρατούσες συνθήκες.

καλαμπόκι

Καλαμπόκι

Το καλαμπόκι ή αραβόσιτος έχει την επιστημονική ονομασία zea mays. Είναι σιτηρό της οικογένειας gramineae και κατάγεται από την αμερικάνικη ήπειρο.  η ελληνική ονομασία του, «αραβόσιτος», σημαίνει «ο σίτος (σιτάρι) των Αράβων» και εισήχθη στην Ελλάδα το 1600. είναι ετήσιο, ψηλό φυτό με χοντρό όρθιο και συμπαγή βλαστό, στενά και μακριά φύλλα σε σχήμα σπαθιού και κυματιστά άκρα.


Βίκος

βίκος

Με το όνομα βίκος είναι γνωστά περίπου 150 είδη φυτών τα οποία ανήκουν στο γένος vicia. Ο βίκος καλλιεργείται ευρέως σε περιοχές με εύκρατο κλίμα ως φυτό για χλωρή λίπανση και ως χορτοδοτικό και λιγότερο για την παραγωγή καρπού. Στην Ελλάδα είναι το πιο διαδεδομένο χειμερινό ψυχανθές  γιατί προσαρμόζεται εύκολα στα διάφορα περιβάλλοντα. Το είδος που καλλιεργείται αποκλειστικά είναι το v.sativa για παραγωγή καρπού και σανού. Ο βίκος είναι ετήσιο ποώδες φυτό και θεωρείται από τα πιο κατάλληλα φυτά χλωρής λίπανσης και αμειψισποράς με τις καλλιέργειες των χειμερινών σιτηρών.

καρυδιά

Καρυδιά 

Η καρυδιά  ανήκει στην οικογένεια juglandaceae με 20 είδη φυλλοβόλων δέντρων. Είναι αυτοφυές, αγγειόσπερμο, μονοχλαμυδικό φυτό. Δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα προσαρμογής και καλλιεργείται σε διάφορους τύπους κλιμάτων και περιβάλλοντος, όμως αποδίδει περισσότερο σε περιοχές με θερμό και υγρό κλίμα. Tο πιο συνηθισμένο και γνωστό είδος είναι η Καρυά η βασιλική,λατινική ονομασία Juglans regia.